Call-back

Om Callback

Callback är en tjänst utvecklad för alla sorters företag, stora som små, med ett stort antal inringande samtal under kortare tidsperioder. Med callback-funktionen går det att skapa telefonköer som gör att kunden slipper sitta med telefonen i handen och vänta på sin tur.
Tilläggsmodulen callback har funktioner så som referens eller personnummer, rapport- och statistikfunktion samt tidsangiven återuppringningsfunktion. Om man som företag önskar ytterligare funktioner i sin återuppringningstjänst kan man addera flera ärendeagenter som ger möjligheter till identifiering av kund via personnummer, kund/fakturanummer, BankID samt integration mot affärssystem.
Callback-lösningen fungerar även för de kunder som ringer med dolt telefonnummer, kunden själv behöver knappa in sitt nummer för att det skall bli registrerat. Via callback-funktionen erbjuds kunden en tid för återuppringning vilket gör att kunden kan ägna tid åt annan aktivitet och invänta samtal på att bli uppringd.
Lokal samt webbaserad tjänst för hantering av telefonköer.
Via callback-tjänsten kan företaget schemalägga en återuppringning.
Tjänsten ger ett verktyg för att kunna optimera de anställdas ärendehantering.
Går att spela in lavin- och hälsningsmeddelanden i callback.
Analysverktyg som går att integrera i denna tjänst.
Callbacks analysverktyg bidrar till insikter om förändringar i t.ex. samtalsbelastningen.
Med callback-lösningen sparar ni tid och missar inga samtal.

Callback är ett verktyg för handläggare

Callback-lösningen som tilläggsmodul kommunikationslösningen är ett verktyg som är enkelt och funktionellt för handläggare när arbetsbelastningen stundtals är intensiv genom en höga toppar av inkommande samtal. Tjänsten är ett verktyg för de företag och organisationer som önskar strukturera upp samt effektivisera sitt kundbemötande.
Tilläggsmodulen callback har även ett analysverktyg i statistik och rapporteringstjänsten. Detta verktyg gör att ett företag kan analysera både in- och utgående samtalsflöden, exempelvis när på dygnet flest samtal sker och hur handläggningsplatserna bör bemannas för att bemöta kunderna på ett effektivt sätt.
Callback eller ärendekö är även ett verktyg för de företag som inte alltid är nåbara, men som vill ge möjligheten att ringa tillbaka till sina kunder genom en överenskommen tidsperiod. Om tiden inte skulle passa kunden kan kunden tacka nej och callbacktjänsten föreslår ny tid att bli uppringd på.

Skapa olika kösystem med callback

Med callbackfunktionen kan både företag och organisationer skapa olika kösystem. En vårdcentral kan till exempel att skapa en kö för receptförnyelse, en kö för rådgivning, en kö för avbokningar eller andra ärenden som rör företaget eller organisationen.

Genom att sätta upp flera kösystem kan företagets eller organisationens handläggare välja, baserat på exempelvis kompetens, vilka frågor de skall hantera. Callbacktjänsten är även ett bra verktyg för att optimera de anställdas användning av olika kompetensnivåer för att bemöta inringande kunder på bästa möjliga sätt.

Callbacktjänsten eller ärendekön ger även företag möjlighet att minska stressnivån hos sina anställda och bidrar till ökad harmoni och effektivitet bland sina anställda.

Vill du veta mer eller testa gratis?

Kontakta oss på

eller via kontaktformuläret så hjälper vi dig kostnadsfritt att komma igång!