Pågående

2022-01-18 kl 08:00 – 10:15
Tele2 hade en driftstörning som påverkade vissa av sina kunder oavsett plattform. Problemen innebar att samtal ej kunde startas.