Pågående

Uppdatering: 2021-09-06
Underleverantör har konstaterat problemen och jobbar med dessa. Trafiken fungerar för närvarande för de allra flesta igen.
Vi har under tiden jobbat på en alternativ lösning och fortsätter ha den i beredskap.

2021-09-06

Det är för närvarande en störning mellan två underleverantörer som påverkar plattformen.
Samtal kan ej sättas upp. Mitigerande åtgärder pågår.