Med några enkla steg kan hitta mycket värde för din verksamhet

1.  Frågor för verksamheten

  • Hur lång tid innan en kund får svar?
  • Hur många missade samtal har er orderavdelning?
  • Vad är ett missat ordersamtal värt?
  • Hur många samtal ringer säljarna ut?

2. Analysera statistiken

Genom att analysera statistiken så får du snabbt en bild över vilka dina problem men också möjligheterna är.

3. Anpassa verksamheten och skapa värde

Därefter beslutar du hur din verksamhet ska anpassas. Det kan vara resursallokering som ex nedan eller börja använda vårt system stöd för att hantera t.ex. peakar i inringande trafik. Eller att arbeta bort inkommande samtal med relevanta utgående informations sms.

Kundexempel

Veterinärkliniken identifierade via statistiken att de endast besvarade 75% av akutsamtalen mellan 07-09 på morgonen. Varje besök är värt ca 3000 kr, så de gick miste om 8.000 kr per dag. Genom att organisera om sin bemanning och inkludera fler användare i svarsgruppen höjde de tillgängligheten till 95%.

Kliniken ökade sin vinst med 1,4 mkr per år.

Inäktskälla