Microsoft Teamsintegration

En helt unik integration

Full växelfunktionalitet direkt i Teamsklienten

Via Teamsintegrationen med VoiceGo får ni 100% full växelfunktionalitet direkt i Teamsklienten. Det är ingen skillnad
på en användare i Teams eller VoiceGo, för nu är hela gränssnittet för VoiceGo integrerat i Teamsklienten!

Vill ni veta något unikt med denna integration? Det är inga krav på några extra dyra Microsoftlicenser (endast om Teams
egna softphone skall användas).

Klicka på VoiceGo till vänster i menyn i Teamsklienten och ni får access till hela er växelanvändare inklusive alla tjänster.

Unik integration med Microsoft Teams

100% full växelfunktionalitet direkt i Teamsklienten

Inget krav på extra dyra Microsoftlicenser!

Växeltjänster i Teams

Talad Hänvisning inklusive profilstyrning

Ger inringade personer en upptalad hänvisning med tidsangivelse när personen beräknas vara åter. Ställ in vilket nummer som skall visas vid utgående samtal baserat på klockslag eller datum och visa exempelvis mobilnummer efter kl 17:00

Logga in/ur/pausa ur köer och svarsgrupper

Hantera din status i de köer och grupper du är medlem i. Pausat läge ger samma status som utloggad men med skillnad att statistiken på gruppen sysns för användaren i samtalsloggen samt att det går manuellt att välja samtal att besvara i gruppen som står i kö.

Samtalslogg

Se vilka samtal som faktiskt har besvarats på grupper och utav vilken kollega. Användaren ser hela samtalsflödet från att det ringde in till växeln. Samtal som visas som missade samtal är samtal som faktiskt lagts på av den inringande parten.

Ärendehantering & Callback

Hantera ärenden som skapats av den inringande parten. Följ upp med kommentarer, skicka SMS, tilldela ärendet en specifik användare eller grupp samt se statistik på vad som hanterats och utav vilken kollega.

Schemaläggning

Schemalägg användare och växel/grupper. Skapa unika scheman kopplade till användarens status. Styr nummervisning utåt baserad på klockslag, veckodag eller datum per automatik. Låt växeln logga in/ur medlemmar i olika svarsgrupper och köer efter upplagt schema.

Visuell röstbrevlåda

Få åtkomst till alla dina röstmeddelanden direkt i appen. Välj vilken ordning du vill lyssna, spola fram och tillbaka i meddelandet om du exempelvis vill upprepa något som sades.

Prioritering av nummer

Skapa unika prioriteringar av specifika nummer som alltid skall kopplas fram till användaren oavsett status. Sitter användaren i möte och har satt en hänvisning men lagt in att förskolan alltid ska få komma fram så kommer samtalet att släppas igenom och börja ringa.

Utgående SMS

Användaren kan skicka SMS från Teams med exempelvis företagsnamnet som avsändare.
Finns även möjlighet att schemalägga SMS utskick, bygga egna mallar med mer.

Övrigt

Ändra anknytningsinställningar som ringtid, samtalsflöde, personlig kö mm.
Har du adminrättigheter kan du även öppna/stänga växeln, schemalägga grupper och användare eller hantera kollegors hänvisningar eller status i grupper/köer.

Vill du veta mer eller testa gratis?

Kontakta oss på

eller via kontaktformuläret så hjälper vi dig kostnadsfritt att komma igång!

call to action imac mockups