Talsvar

Ett talsvarssystem eller IVR (Interactive Voice Response) är ett automatiserat telefonsystem som kombinerar förinspelade meddelanden med text-till-tal-teknik och spelar upp detta för den inringande personen. Kunden som ringer kan välja att knappa sig fram till rätt avdelning eller till och med ange person-, kund- eller fakturanummer för att underlätta hanteringen för användaren som besvarar samtalet.

Vill du veta mer eller testa gratis?

Kontakta oss på

eller via kontaktformuläret så hjälper vi dig kostnadsfritt att komma igång!