Nu släpper vi den nya releasen av VoiceGo som uppdateras löpande till alla uppgraderade partnerdomäner.

Ny telefonistplats

En ny telefonistplats finns tillgänglig i agentvyn, webben samt i Teams med nya funktioner. Se nedan vilka funktioner användare med telefonisträttighet ges access till.

 • Använda agentvyn i “standardläge” uppdelat i tre dynamiska kolumner, se ovan bild.
  Användaren kan själva omgruppera vad som skall synas per kolumn under inställningar och gränssnitt.
 • Aktiva samtal hamnar i en egen kolumn
 • Det finns en inställning för att automatiskt hamna i ”koppla läge” precis som i mobilappen. Det finns då knappar för att ringa först eller för att koppla direkt. Ringer man först får man även frågan om man vill “koppla ihop” samtalen. Fungerar nu likadant som i mobilappen.
 • Snabbknappar är migrerade från uservyn.
 • Det går att ställa in så att popup för inkommande samtal i softphone inuti klienten hamnar i minimerad vy.
  Det betyder att användare inte får någon popup mitt i klienten utan hamnar som minimerad rad överst i klienten.

Användare utan telefonisträttighet har samma möjlighet som ovan men med begränsningen att agentvyn är uppdelad i två dynamiska kolumner samt att snabbknappar inte är aktivt.

Uppdatering svarsgrupper & samtalslogg

Svarsgrupper har uppdaterats med ny funktionalitet i både mobilapp samt desktop/webgränssnitt. Nyheter i nya releasen:

 

 • Uppdaterad vy för popup i svarsgrupper med integrerad dashboard.
 • Samtalslogg per svarsgrupp eller alla svarsgrupper. Återfinns under fliken svarsgrupper.
 • Se direkt i listan för samtalsloggen vilken grupp som samtalet passerades sist genom (om samtalet passerat genom en svarsgrupp).
 • Historik för tidigare samtal i popupen för samtalsloggen. Användare ser nu tidigare samtal från motpart.

 

Integrationer

Vi har även släppt en utvecklad och uppdaterad funktion för ”Webhooks” som gör det enklare och mer flexibelt att integrera VoiceGo mot 3e partsprogram som ex CRM system.

Webbhooks är ett sätt för VoiceGo att kontakta externa system vid specifika händelser i ett samtalsflöde. Syftet är att kunna skapa enkla API:er mot externa system för att automatiskt kunna knyta exempelvis samtalshistorik till ett kundkort i ett CRM system.

Ny driftsinformationssida

I samband med uppgraderingar i plattformen har vi även lanserat en ny driftsinformationssida som ni hittar på:
https://firstcomeurope.se/driftsinformation/