Vi på Firstcom är måna om våra kunder och gör allt för att ni ska vara trygga med våra molnbaserade telefonilösningar. En viktig del av effektiva och säkra supportprocesser i ert kontaktcenter är möjlighet till digital identifiering. Genom att integrera tvåfaktorsautentisering och BankID kan ni se till att kommunikationen är pålitlig och trygg för alla; kunder, medarbetare och er som företag.

Internet erbjuder obegränsad tillgång till kommunikation och global samverkan. Vi spenderar mer tid på nätet för varje år som går. Men ökad närvaro online gör oss också mer utsatta för olika typer av cyberbrott. Bedragare kan utnyttja sårbarheter i våra system för att stjäla personuppgifter, pengar eller till och med vår identitet. Därför har vi som företag inom telekom ett starkt fokus på säkerhet.

Trygga telefonilösningar

Övervakning och uppdatering av systemen för att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem är en stor del av vår vardag. Vi arbetar med ständig utveckling av våra telefonilösningar och medarbetarna på Firstcom tränas kontinuerligt för att upptäcka och hantera säkerhetsrisker. Detta innefattar robusta säkerhetsåtgärder såsom stark kryptering av data, brandväggar och intrångsdetekteringssystem. Det är också viktigt för oss att upprätthålla god dataskyddspraxis och följa gällande lagar så att kundernas personliga information behandlas korrekt.

Tvåfaktorsautentisering och BankID

Tvåfaktorsautentisering ger högre säkerhet vid administration och konfigurering av era telefonilösningar. Nu finns möjlighet att aktivera tvåfaktorsinloggning i våra molnbaserade system, där en bekräftelsekod skickas till kundens epost eller telefonnummer. Det är även möjligt att autentisera sig via BankID. Om kunden ombeds att tala in ett meddelande för att senare bli uppringd, kan växeln ställas in så att den inringande först måste bekräfta sin identitet. Längre fram öppnar vi upp för att era medarbetare har autentiserat den inringande som väntar i telefonkö, redan innan samtalet besvaras.

Genom att integrera tvåfaktorsautentisering och BankID i era telefonilösningar kan ni säkerställa trygga och positiva kundupplevelser. Det finns en rad fördelar med att koppla digital verifiering till era telefonitjänster:

  • När kunden vill beställa något, logga in eller lämna känsliga personuppgifter är digital identifiering en pålitlig process och tryggt för både kund och supportpersonal. Era medarbetare i kontaktcentret vet tidigt vem de pratar med, till och med innan samtalet ens är igång.
  • Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen GDPR. Här har integration av säker identifiering i molnbaserade telefonitjänster blivit än mer betydelsefullt.
  • Supportärenden blir snabbare och effektivare när verifiering av kundens identitet görs med hjälp av digital autentisering.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på Firstcom så berättar vi mer om hur BankID integreras i era telefonitjänster!

Kontakta oss här >>